OPĆI UVJETI PRODAJE

1. Uvod

Za vrijeme korištenja ONLINE prodaje digitalnog izdanja dnevnog lista Oslobođenje i magazina Dani, primjenjuju se Uvjeti korištenja portala, Opći uvjeti prodaje, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Oslobođenje d.o.o. Sarajevo zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na web portalu koji se nalazi na adresi www.oslobodjenje.ba (u nastavku: Portal) i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Korištenjem usluga Oslobođenja d.o.o. Sarajevo prihvatate Opće uvjete prodaje. Ako niste saglasni sa Općim uvjetima, nemojte koristiti ovaj portal niti putem njega kupovati, odnosno naručivati proizvode.

2. Osnovni pojmovi

Kupac je fizičko ili pravno lice koje kupuje ili naručuje proizvod putem Portala, koji je u sklopu firme Oslobođenje d.o.o. Sarajevo.

3. Lični podaci i poslovna sposobnost

Prihvatanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, te da ne postoje nikakve poznate mu prepreke za naručivanje i kupovinu proizvoda od Oslobođenja d.o.o. Sarajevo. Korištenjem ove usluge saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za njih zainteresovani, u skladu s ovim Općim uvjetima.

4. Kupovina

Na Portalu je moguće pretplatiti se na digitalno izdanje dnevnog lista Oslobođenje i magazina Dani. Prije kupovine, potrebno je registriratiti se na Portalu, za šta je potrebno upisati svoje lične podatke.

Potvrda registracije ostvaruje se linkom koji će korisnik dobiti na ličnu adresu elektronske pošte (e-mail adresu).

Proizvodi se kupuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti:

- gotovinskom ili virmanskom uplatom (račun broj 1602000000317116 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo; račun broj 1990490005630121 kod Sparkasse Bank d.d. BiH; račun broj 1610000098330075 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH),

- putem MasterCard i Visa kartica izdatim od bilo koje banke putem Raiffeisen e-pay usluge Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, sigurnog online servisa za plaćanje koji kupcu ne donosi dodatne troškove.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada se sredstva prebace na račun Oslobođenja d.o.o. Sarajevo, odnosno kada Oslobođenje d.o.o. Sarajevo primi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Pretplatu je moguće ostvariti na 1, 3, 6 ili 12 mjeseci, prema važećem cjenovniku istaknutom na stranici za pretplatu.

Kada plaćanje bude izvršeno i potvrđeno, Oslobođenje d.o.o. Sarajevo će pretplatnicima omogućiti pristup novim brojevima dnevnog lista Oslobođenje i magazina Dani, i svim ostalim koji će se naći u prodaji tokom trajanja pretplate, te digitalnoj arhivi dnevnog lista Oslobođenje (od 2006. godine) i magazina Dani (od 1998. godine).

5. Dostava

Proizvod će kupcu biti dostupan online, nakon pristupa Portalu koji se nalazi na adresi www.oslobodjenje.ba.

6. Reklamacije

Reklamacije se podnose pisanim putem na e-maila online@oslobodjenje.ba ili putem faksa na broj 033/468-142.

Rok za rješavanje reklamacije je 15 (petnaest) dana od dana prijema reklamacije.

7. Povrat Sredstava

Povrat sredstava vrši se isključivo preko banke kupca.

8. Provjera statusa narudžbe

Status narudžbe možete provjeriti svakog radnog dana (ponedjeljak - petak) od 8 do 16 sati, pozivom na tel. 033/468-142 ili putem e-maila online@oslobodjenje.ba

9. Pravo na raskid ugovora

Kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa važećim zakonskim propisima.

10. Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korištenju 

U ime Oslobođenja d.o.o. Sarajevo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informiranje kupaca u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposlenici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti u skladu sa zakonom. Ukoliko odlučite da kupite bilo kojom platnom karticom, najvažnije je znati da kupovinu na našem Portalu obavljate na siguran način, bez ikakvog rizika za Vas i bez mogućnosti zloupotrebe podataka i Vaše platne kartice.

11. Opis zaštite povjerljivih podataka o transakciji

Prilikom izbora bilo koje opcije plaćanja kupac će biti preusmjeren na sigurni https servis, što će biti prikazano zelenom bojom u URL polju web browsera. Kako bi Oslobođenje d.o.o. Sarajevo osiguralo najviši nivo sigurnosti, podaci o kreditnoj kartici kupca se ne pohranjuju na serverima Oslobođenja d.o.o. Sarajevo.

12. Ostali uvjeti

Za valjanu kupovinu, odnosno narudžbu proizvoda, osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Oslobođenje d.o.o. Sarajevo ima pravo jednostrano promijeniti Opće uvjete prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode Oslobođenje d.o.o. Sarajevo će isporučiti po uvjetima važećim u trenutku sklapanja ugovora. Oslobođenje d.o.o. Sarajevo ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitke nastale korištenjem ove elektronske prodaje, te korištenjem informacija s ove internet-stranice u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene namjene. Portal može sadržavati linkove prema drugim internet-stranicama, ali ne odgovara za bilo kakve usluge ili proizvode do kojih se dolazi na taj način.

13. Autorska prava

Oslobođenje d.o.o. Sarajevo je nosilac autorskih prava na sadržaje i formate Portala, izuzev kada je navedeno drugačije. Cjelokupan sadržaj koji je moguće pronaći na Portalu ne smije se koristiti bez dopuštenja Oslobođenja d.o.o. Sarajevo ili drugih nosilaca autorskog prava, niti ustupati trećim osobama.

14. Sudska nadležnost

Za sve sporove koji bi mogli nastati zbog korištenja Portala, nadležan je sud u Sarajevu. Korištenjem Portala, Kupac potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima korištenja, te da ih u cijelosti prihvata kao sastavni dio ugovora.

15. Stupanje na snagu

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objavljivanja na Portalu.