MARKETING

Aktuelni broj

Magazin Dani kao mjesečno izdanje je pokrenula grupa novinara i pisaca u ratnom Sarajevu, septembra 1992. godine. Danas su Dani magazin koji iza sebe ima kontinuitet i tradiciju. Oglašavanje u našem magazinu može osigurati bolju prodaju Vašeg proizvoda ili usluge, jer:

  • Dani se mjesečno štampaju u 25.000 primjeraka

    Obzirom da jedan primjerak pročita 4,6 čitalaca, Vašu će reklamu vidjeti oko 100.000 ljudi širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, ali i zemalja Zapadne Evrope, dijela Amerike gdje se Dani distribuiraju

  • Naša čitalačka publika je veoma široka i spada u red platežno sposobnijeg bh. stanovništva

Pozovite našu marketing službu i promovirajte svoj proizvod

Kontakt osoba:
Meliha Hodžić dipl.ecc.,
rukovodilac marketinga

tel +387 33 472 899, 276 988
fax +387 33 472 901
email: marketing@oslobodjenje.ba

A naš dizajnerski tim Vam može besplatno pomoći da osmislite i tehnički riješite marketinški nastup u Danima.

I ne zaboravite - Dani se čitaju više od sedam dana.