IMPRESSUM

Izdavač:

Oslobođenje d.o.o. Sarajevo

Glavni i odgovorni urednik:

Saša Rukavina

Redakcija:

Svetlana Cenić, Darko Omeragić, Ðorde Krajišnik, Tamara Nikčević, Elmina Muhić, Berina Bahtanović, Jasmin Tajić

Suradnici:

Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Hajrudin Somun, Jasna Baštić, Hariz Halilović, Nedžad Ibrahimović, Masha Durkalić, Sead Vegara, Borka Rudić, Sinan Alić, Bojan Tončić, Tarik Haverić, Eldar Dizdarević, Faruk Šehić, Boris Postnikov, Srđa Pavlović, Dževad Sabljaković

Lektor:

Oslobođenje

DTP

Oslobođenje

Direktor:

Sadat Begić

Marketing:

+387 33 472 899;
+387 33 276 968;
+387 33 276 988;
Fax: +387 33 472 901;
marketing@oslobodjenje.ba

Prodaja:

+387 33 465 727;
+387 33 455 558;

Štampa:

Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

Ova elektronska serijska publikacija registrovana je pod ISSN brojem: ISSN 2232-9978

List izlazi sedmično. Dani su dobitnik nagrade za najbolje novine u Bosni i Hercegovini 1993. od strane Saveza novinara BiH, nagrade Fonda “Otvoreno društvo BiH” 1995, međunarodne nagrade “Olof Palme” za 1998. Magazin Dani pomažu Švedski Helsinški komitet za ljudska prava, Press Now, Fond Otvoreno društvo Adresa Džemala Bijedića 185, Sarajevo, tel. 033/ 276-900