DANI 972 | 29.01.2016.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Historijski nije 15. februar, ali može biti ono poslije njega

Intervju Dana

Doc. dr. Sead Turčalo, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Historijski nije 15. februar, ali može biti ono poslije njega

Docent na FPN-u i član tima Atlantske inicijative za Dane analizira najavljenu prijavu za prijem u EU, motive za njeno podnošenje i njenu kredibilnost u ovom trenutku, te pojašnjava dalje moguće korake na putu BiH prema euroatlantskoj zajednici

DANI: Možete li Vi procijeniti šta tačno znači dogovor bh. vlasti i vrha EU da BiH 15. februara preda "kredibilnu aplikaciju" za prijem u Evropsku uniju?

TURČALO: Imajući u vidu različite poruke koje ovih dana stižu iz različitih evropskih centara, pa i šefova diplomatija Velike Britanije i Njemačke, nisam siguran da postoji potpuna suglasnost unutar struktura Evropske unije da je aplikacija za članstvo u ovom trenutku kredibilna. Minimalno dva uvjeta za "kredibilnu aplikaciju", na način kako se u ovom trenutku interpretira "kredibilitet" tog formalnog zahtjeva za članstvo u Uniji, nisu ispunjena. To je mehanizam koordinacija koji mora biti efikasan i funkcionalan, a uz to pratiti ustavnu strukturu države, te prilagodba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Uzimajući iskustva cijele storije o mehanizmu koordinacije iz proteklog perioda, nisam siguran, iako želim biti optimističan, da ćemo do 15. februara dobiti efikasan i funkcionalan mehanizam koordinacije.

DANI: Šta uopšte znači "kredibilna aplikacija"? Mislim, ako se uslovi za nešto znaju, ako se zna koliko su ti uslovi ispunjeni, ko ozbiljan će se prijaviti za bilo šta ako procijeni da ne ispunjava te uslove?

TURČALO: Minimum kredibiliteta bio bi da se ispune i ova dva uvjeta koja sam spomenuo. Tu je u ovoj fazi posebno važno uspostaviti koordinacijski mehanizam, sa naglaskom na funkcionalnost i efikasnost, jer će te dvije njegove karakteristike biti jako bitne već onoga trenutka kada nam Evropska komisija uputi katalog pitanja na koja trebamo odgovoriti. U tom, praktično prvom koraku, taj mehanizam će urediti proceduru distribucije upitnika i prikupljanja podataka.

Ipak u konačnici, formalna instanca koja će odrediti da li je naša aplikacija kredibilna, a na temelju, između ostalog, i odgovora na katalog pitanja koja dobijemo, jeste Evropska komisija.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.