DANI 972 | 29.01.2016.

Elmina Muhić

Piše: Elmina Muhić

Fadile, oprosti, ali rasipaj se ti sa 80 plus osam maraka!

društvo

Tragom izjave federalnog premijera o rastrošnosti bh. građana

Fadile, oprosti, ali rasipaj se ti sa 80 plus osam maraka!

Vlada Federacije BiH trećinu budžeta potroši na plate i troškove administracije i političara, a druge dvije trećine na neefektivna i nepoštena socijalna davanja, pri čemu im je 20 odsto budžeta tuđi, kreditni novac. Ko je onda rasipnik, pita Adis Arapović

U Federaciji BiH pravo na stalnu socijalnu pomoć po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, imaju lica i porodice koji su nesposobni za rad i privređivanje, nemaju dovoljno prihoda za izdržavanje, nemaju članova porodice koji su obavezni da ih izdržavaju ili ih imaju, ali ta lica nisu u stanju da ih izdržavaju.

U Sarajevskom kantonu ta pomoć je 2014. godine iznosila 120 KM za jednog člana domaćinstva, a za svakog narednog člana uvećavala se za 10 odsto, odnosno za 12 KM. Dvočlano domaćinstvo bi tako mjesečno dobijalo 132 KM, a tročlano 144 KM.

Porodični dodatak 35 KM

U Tuzlanskom kantonu stalnu novčanu pomoć, prema podacima iz 2015., prima 3.080 korisnika. Visina stalne novčane pomoći od 2016. godine u ovom kantonu iznosi 117 KM i ona se, kako kažu iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, utvrđuje za svaku godinu u visini od 16 odsto prosječne plate.

Isto tako, "ukoliko korisnik pomoći u svom domaćinstvu ima nesposobnog člana, odnosno dijete na redovnom školovanju, ostvaruje pravo i na dodatak u visini od 30 odsto od iznosa stalne novčane pomoći po svakom članu. Visina porodičnog dodatka za tekuću godinu iznosi 35 KM", kažu u tom Ministarstvu. Kao primjer, navode da "ako je nosilac porodice nesposoban za rad i ima dvoje djece na redovnom školovanju, visina stalne novčane pomoći utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 117 KM plus dodatak za dvoje djece u visini od 35 KM po djetetu, što ukupno dođe 187 KM".

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.