DANI 924 | 27.02.2015.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Moralni lik muslimanskog borca

feljton

Hafiz Halil Mehtić, prof. Hasan Makić: Upute muslimanskom borcu, Zenica, 1994.

Moralni lik muslimanskog borca

Zgražavanje nad onim što Islamska država radi na teritorijama koje kontroliše, ne prestaje. Svaki put kad se pomisli da gore ne može, ljudi koji se bore za tu terorističku grupu iznenade svijet, a sve, kao, u ime islama. Kao prilog teološkim raspravama otvorenim u muslimanskom svijetu o tome da li su ISIL-ova djela zaista u skladu sa islamom ili ne, Dani će u nekoliko brojeva podsjetiti na neveliku knjižicu koju su tokom agresije na BiH pripremili tadašnji zenički muftija hafiz Mehtić i današnji muftija u Bihaću ef. Makić, svjesni svih razlika u vremenu i uslovima, te mogućih kontroverzi koje ova knjižica može izazvati danas u BiH

Primjerak knjižice koja s omotom ima 50 strana A5 formata, koji koristimo u pripremi ovog feljtona, štampan je 1994. u Zenici, mada su Dani u jednom od tekstova iz augusta 2001. već objavili da su se Upute muslimanskom borcu prvi put pojavile godinu ranije. Knjižica je, bar po podacima sa primjerka koji smo koristili, štampana u 20.000 primjeraka, izdavač je, kako se navodi, Islamska zajednica Republike Bosne i Hercegovine, Muftijstvo Zenica, a "za izdavača" ju je potpisao tadašnji muftija Halil Mehtić.

Koautori, Mehtić i tadašnji profesor, danas muftija bihaćki Hasan Makić, knjižicu podijeljenu u četiri poglavlja, započeli su sa "Bismilla-hirah-ma-nirrahim", a završavaju dovom Allahu dž.š. da "blagoslovi naše borce, da im se smiluje, da učvrsti njihove noge na pravom putu, da im oprosti i obraduje najvišim stepenima u džennetu".

Islam sve reguliše

U ovom feljtonu prenijećemo dva poglavlja - ono o vrijednosti borbe na Allahovom putu, te o moralnom liku muslimanskog borca. Mehtić i Makić se, osim time, bave i namazom i postom u ratnim uvjetima, te značaju upućivanja dove - molitve Allahu dželle šanuhu.

U uvodu knjižice autori se obraćaju "dragim našim borcima" riječima "Hvaljen neka je Uzvišeni Allah, koji nas je na pravi put izveo. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Hvaljen neka je Onaj koji je od nas tugu i nemoć odstranio. Gospodar naš zaista mnogo prašta i Samilostan je. Allahu pripadaju vojske nebesa i zemlje; On je silan i mudar.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.