DANI 858 | 22.11.2013.

Goran Nedić

Piše: Goran Nedić

ŠTA DA SE RADI?

Ekonomija

Krucijalne ekonomske reforme za opstanak BiH

ŠTA DA SE RADI?

Nakon što je ministar privrede Srbije Saša Radulović cijelom regionu održao lekciju iz ekonomije, magistar ekonomskih nauka i predsjednik Upravnog odbora Američko-bosanske fondacije Goran Nedić iznosi za Dane svoje prijedloge smjernica za razvoj bh. ekonomije u narednih 20 godina. Zbog čega BiH mora napraviti novi sporazum sa MMF-om? Zašto je od presudne važnosti ukidanje rigidnih regulativa entitetskih bankarskih agencija? Zbog čega se BiH ne može oslanjati isključivo na strane investicije i gdje tražiti nove investitore? Kako započeti sa novim investicijskim ciklusom u BiH i njenom transformacijom u malu, konkuretnu ekonomiju?

1. Postići novi ugovor sa MMF-om, baziran na novom društvenom ugovoru u BiH. Zaštita javnog vlasništva kroz odvajanje upravljanja javnim firmama od strane političkih stranaka.
2. Potpisivanje višegodišnjeg ugovora sa firmama koje imaju pozitivno iskustvo u vođenju/restruktuiranju firmi, čime bi se izbor uprave i vođenje firmi odvojio od političkog ciklusa i značajno smanjile kratkoročne inicijative za masovnu korupciju nad javnim dobrima.
3. Usaglašavanje regulative iz bankarskog sektora sa svjetskom praksom, čime bi se oslobodio ogroman potencijal u vidu jeftinih domaćih sredstava-depozita po viđenju.
4. Donošenje zakona o zaštiti potrošača u finansijskom sektoru i regulacija kamatnih stopa.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.