DANI 843 | 09.08.2013.

Nedim Jahić

Piše: Nedim Jahić

Odgodivo dejstvo historije

izuzeće slobode

Šta donose izmjene Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH

Odgodivo dejstvo historije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine dio je paketa zakona koji su usvojeni na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine, a trenutno čekaju svoje usvajanje na Domu naroda. Sada se čeka mišljenje Ustavnog suda o eventualnoj ugroženosti vitalnog interesa konstitutivnog naroda koji je potegnut od strane bošnjačkih delegata u vezi sa zahtjevom Vijeća ministara da se ovaj zakon razmatra u hitnom postupku. No, šta je problem sa ovim zakonom i koji je izlaz?

Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH donesen je 2001. godine, te je doživio i djelomične izmjene u 2008. Osnovna svrha ovog zakona je reguliranje procedura za prijavu prebivališta, što je od velike važnosti i za status izbjeglih, raseljenih lica i povratnika, te je u direktnoj vezi sa ostvarivanjem prava glasa na izborima u Bosni i Hercegovini. Postojeći propis poprilično liberalno pristupa reguliranju prava izbora prebivališta, te je ciljano zamišljen tako da onemogući nadležne organe da blokadama i zloupotreba putem ovog Zakona utječu na izborni proces, kao i na formalnu registraciju povratka u Bosni i Hercegovini.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.