DANI 833 | 31.05.2013.

Borka Rudić

Piše: Borka Rudić

Arhiva

Hajka

Dani na lomači

Kako je zadaća novinarstva ne samo da informira, već i da provocira i šokira da bi se skrenula pažnja na pojave od značaja za javnost (kako se navodi u Deklaraciji Vijeća Evrope o slobodi političke debate u medijima), moram priznati kako sam bila iznenađena površnošću kojom su mnogi/mnoge protumačili naslovnicu i poruku teksta

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.