DANI 818 | 15.02.2013.

Arhiva Dani

Piše: Arhiva Dani

Arhiva

Edin Garaplija, svjedok

Gospodine Karadžiću...

Sigurno je da treba istražiti neke slučajeve koje Garaplija spominje, a koji u njegovoj priči mogu biti i saznanja koja su do sada javno publikovana o njima, kao što su ubistva u Velikom parku. No, tada bi trebalo provjeriti i da li su u pitanju originalni dokumenti na koje se on poziva, kao što je naredba o operaciji Orao, koju je po njegovim tvrdnjama potpisao Kemo Ademović, tadašnji direktor AID-a. Odnosno na osnovu kojih dokaza je Vrhovni sud FBiH djelomično preinačio presudu protiv Garaplije

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.