DANI 1081 | 01.07.2020.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Ko će tužiti državu zbog policijskog sata

naslovna

Posljedice pandemije

Ko će tužiti državu zbog policijskog sata

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Đorđe Krajišnik, Jasmin Tajić, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Daniel Omeragić, Jelena Milanović, Mirela Dautbegović, Zinaida Đelilović, Edin Barimac, Kenan Ćosić, Goran Dakić, Vladimir Čolaković, Joschka Fischer, Haj­ru­din So­mun, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Fotografija na naslovnici
Didier Torche
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-984; 033/911-603
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d., Se­mi­zo­vac bb
Rješenjem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 245, 3.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.