DANI 1081 | 01.07.2020.

Piše:

1. Klasifikacija

25 godina

Deset faza genocida

1. Klasifikacija

Dr. Gregory Stanton: All cultures have categories to distinguish people into “us and them” by ethnicity, race, religion, or nationality: German and Jew, Hutu and Tutsi. Bipolar societies that lack mixed categories, such as Rwanda and Burundi, are the most likely to have genocide. The main preventive measure at this early stage is to develop universalistic institutions that transcend ethnic or racial divisions, that actively promote tolerance and understanding, and that promote classifications that transcend the divisions. The Roman Catholic Church could have played this role in Rwanda, had it not been riven by the same ethnic cleavages as Rwandan society. Promotion of a common language in countries like Tanzania has also promoted transcendent national identity. This search for common ground is vital to early prevention of genocide.

Dr. Gregory Stanton: “Sve kulture imaju kategorije za razlikovanje ljudi među ‘nama i njima’ prema etnicitetu, rasi, religiji ili nacionalnosti: Nijemac i Židov, Hutu i Tutsi. U bipolarnim društvima u kojima nedostaju mješovite kategorije, poput Ruande ili Burundija, najvjerojatnije je moguć genocid.
Glavna preventivna mjera u ovoj ranoj fazi je razvijanje univerzalističkih institucija koje prevazilaze etničke ili rasne podjele, koje aktivno promiču toleranciju i razumijevanje i koje promiču klasifikacije koje prevazilaze podjele. Katolička crkva mogla je igrati tu ulogu u Ruandi da nije bila razdvojena istim rascjepom kao i ruandsko društvo. Promicanje zajedničkog jezika u zemljama poput Tanzanije također je promicalo transcendentni nacionalni identitet. Ova potraga za zajedničkim od vitalnog je značaja za rano sprečavanje genocida.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.