DANI 1077 | 01.03.2020.

Đorđe Krajišnik

Piše: Đorđe Krajišnik

OPSER

opservatorij

OPSER

SIDRAN NA ENGLESKOM

Zbirka Izabrane pjesme Abdulaha Sidrana, objavljena u okviru projekta Edicija - afirmacija bosanskohercegovačke savremene književnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH, predstavljena je u amfiteatru te akademije. Publikacija je objavljena na engleskom jeziku u prevodu Olje Knežević, a predstavili su je akademik Dževad Karahasan i autor Abdulah Sidran, uz sudjelovanje Brane Likića u pratnji gitare. Sidran je na promociji istakao značaj ovog projekta ANUBiH u sklopu kojeg se na stranim jezicima - engleskom, francuskom i njemačkom predstavljaju književne vrijednosti..

PREMIJERA UKULELE JAM

Premijerom predstave Ukulele jam, po tekstu Alena Meškovića i režiji Dine Mustafića, BNP Zenica 25. februara obilježio je 70. rođendan.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.