DANI 1075 | 01.01.2020.

A Antena

Piše: A Antena

Impresum

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Tamara Nikčević, Đorđe Krajišnik, Jasmin Tajić, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Almir Šećkanović, Jelena Milanović, Edin Salčinović, Mirela Dautbegović, Kenan Ćosić, Amela Lončarić, Darko Omeragić, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Aldijana Zorlak, Adem Džaferović, Edin Barimac, Almir Šarenkapa, Sanela Karaica, Sanel Konjhodžić, Berina Bahtanović, Nisad Selimović, Haj­ru­din So­mun, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Foto na naslovnici
Didier Torche
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-978; 033/911-602
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d, Se­mi­zo­vac bb
Rješenjem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 245, 3. 9.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.