DANI 1074 | 01.12.2019.

Maja Abadžija

Piše: Maja Abadžija

Simbolika koja nosi obaveze

kreativni gradovi

Može li injekcija UNESCO-a oživiti film u Sarajevu?

Simbolika koja nosi obaveze

Sarajevo je postalo Grad filma unutar prestižne Mreže kreativnih gradova UNESCO-a. Priznanje smo proslavili, ali sada valja prionuti na posao: obnovu kino-infrastrukture, obrazovanje kadrova, ali više od svega: snimanje i produkciju filmova

Jedan od neiskorjenjivih narativa o kulturi u neoliberalnom kapitalizmu jeste da je kultura trošak koji finansiraju poreski obveznici, uglavnom nezainteresirani za sam kulturni sadržaj koji kroz različita davanja suštinski omogućavaju. Oni koji vole ovu argumentaciju često kažu da, na primjer, prosječan građevinski radnik ne odlazi u teatar niti se ushićuje baletom, pa zašto bi onda za takav sadržaj i plaćao? Njemu je, može biti, bliža forma umjetnosti akcijski film ili folk koncert za koji će platiti kartu i tu bi trebalo stati njegovo ulaganje u kulturu. Pristalice ovog mišljenja bi svu kulturu rado bacile na tržište da je njegova nevidljiva ruka postavi tamo gdje joj je mjesto, jer su site jadikovke kulturnih radnika i djelatnika.
Teško je pristati na takav argument iz mnogo, mnogo razloga. Ne samo što on vrhunsku kulturu i umjetnost tako elitizira i uklanja sa horizonta interesa prosječnog građanina nego on i u mnogome pojednostavljuje izazove kulturne politike, svodeći je na sukobljavanje kulturnih radnika i umjetnika sa onima koji u džepu imaju ključeve kase. Negdje između tih krajnosti nastao je i koncept kreativne industrije, kojim se pokušava popraviti sve jadnija pozicija visoke kulture u javnim proračunima koju, s druge strane, u brutalnoj tržišnoj borbi u stranu lako odgurnu sjajniji i atraktivniji proizvodi - odnosno entertainment.

Živi laboratoriji

Možemo biti skeptični prema pojmu kreativne industrije iz filozofsko-estetskih (zar vrhunska umjetnost i kultura mogu biti proizvođene industrijski?) ili ideoloških razloga (svaki pojedinac ima pravo učestvovati u kulturnom životu i on stoga mora biti javno finansiran) i biti itekako u pravu.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.