DANI 1074 | 01.12.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Impresum

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Gordana Katana, Tamara Nikčević, Đorđe Krajišnik, Jasmin Tajić, Ernad Metaj, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Joseph Stiglitz, Daniel Omeragić, Jelena Milanović, Mirela Dautbegović, Edin Salčinović, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Edin Barimac, Alema Pendek, Adnan Demić, Maja Abadžija, Almir Šarenkapa, Alena Beširević, Amela Lončarić, Kenan Ćosić, Adem Džaferović, Sanela Karaica, Berina Bahtanović, Haj­ru­din So­mun, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-978; 033/911-602
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d., Se­mi­zo­vac bb
Rješenjem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 245, 3.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.