DANI 1073 | 01.11.2019.

prof. dr. Mile Sadžak

Piše: prof. dr. Mile Sadžak

Posao se ipak radi pod vodom

teorija i praksa

Diplomacija i sindrom vaterpoliste

Posao se ipak radi pod vodom

Nije teško naći poveznicu diplomata sa modernim (globalnim) menadžerima, s tim da diplomate preferiraju političke, dok, pak, menadžeri ekonomske ciljeve, mada se i u tom kontekstu ne bi mogla povući striktna linija

Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti što nije kazano.
P. F. Drucker

Körpersprache beeinflusst mehr als Worte.
R. Rolland

Diplomacija kao fenomen koji je uvijek atraktivan i privlači pažnju javnosti upravo zbog polja djelovanja, ali i personala koji obavlja (profesionalno) poslove diplomacije, a to su u prvom redu karijerne diplomate, ali i druge osobe koje per definitio svojih pozicija i u pojedinim organizacijama, institucijama, agencijama, etc., u određenim situacijama, stupaju u diplomatske aktivnosti i obavljaju diplomatske poslove.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.