DANI 1070 | 01.08.2019.

Almir Šarenkapa

Piše: Almir Šarenkapa

Parlamentarci nemaju ugovore o radu

forma je forma

Tragom (oba)vijesti Borjane Krišto o godišnjim odmorima

Parlamentarci nemaju ugovore o radu

Profesionalni članovi Parlamentarne skupštine BiH zapošljavaju se na osnovu rješenja o sticanju statusa stalno uposlenog odlukom Administrativne komisije ili nekog od kolegija, status i prava definišu im Zakon o radu u institucijama BiH, Poslovnik o radu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH, Odluka o načinu obračuna plaća i materijalnih prava zastupnika i delegata u PSBiH, entitetski i propisi Distrikta o doprinosima, a obaveze ništa

Na sjednici Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je održana 10. jula, među tačkama dnevnog reda našli su se i zahtjevi zastupnika Damira Arnauta, Mirjane Marinković-Lepić i Predraga Kojovića o korištenju godišnjeg odmora. Neko će reći: “Pa od čega odmaraju kad i ne održavaju sjednice.”
Međutim, korištenje godišnjeg odmora je zakonsko pravo članova državnog Parlamenta, koji imaju status stalno zaposlenog u PSBiH, što je u izjavi krajem juna ove godine potvrdila i predsjedavajuća Zastupničkog doma Borjana Krišto.
“Što se tiče godišnjih odmora, mi smo u obavezi ispoštovati zakonske odredbe. Da li zastupnici išli ili ne na godišnji odmor, oni moraju dobiti rješenja. Znam puno slučajeva koji dobiju rješenje, a ne odu.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.