DANI 1070 | 01.08.2019.

Berina Bahtanović

Piše: Berina Bahtanović

Zašto se struja mora platiti, a dijete ne?

alimentacioni fond

Nije naše da se borimo za ono što nam pripada po zakonu

Zašto se struja mora platiti, a dijete ne?

Prije više od pet godina Vlada FBiH zadužila je nadležno ministarstvo da smisli kako formirati alimentacijski fond predviđen u Porodičnom zakonu, odnosno “da pristupi izradi podzakonskog akta kojim će detaljnije urediti pitanje načina osiguravanja sredstava za izdržavanje djeteta iz budžetskih sredstava FBiH”. Što, naravno, nije urađeno

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut, nakon što je početkom jula u Oslobođenju pročitao koliko je važno osnivanja alimentacijskog fonda, predložio je izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama BiH, po kojim osobe koje nisu izmirile sve dospjele imovinskopravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, odnosno nisu platile alimentaciju, ne mogu dobiti pasoš BiH a da se takvim već izdati pasoš može oduzeti.
“Ovo je jedina stvar koja se na državnom nivou može uraditi vezano za ovu problematiku. Pozivam kolege na entitetskim nivoima da u proceduru stave i druga poboljšanja, poput efikasnijeg sistema naplate, osiguranja ostvarivanja prava oba roditelja i slično”, kazao je Arnaut za Dane.
On smatra da nije potrebno smišljati nova rješenja. Dovoljno je, kaže, ovo sve modelirati na rješenjima iz EU, poput Slovenije, čiji je sistem među najefikasnijim i najpravednijim u svijetu.

Ko mora analizirati?

Kako su Dani ranije pisali, odnos bivših supružnika nema veze sa djetetom i alimentacijom, jer izdržavanje djeteta je obaveza, a neizdržavanje krivično djelo. Učestalo je mišljenje da su muškarci ti koji (ne) plaćaju alimentaciju.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.