DANI 1069 | 01.07.2019.

Piše:

upiremo prstom

Članovi VSTV-a BiH

MILAN TEGELTIJA, sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci; predsjednik VSTV-a BiH; mandat 7. 2014 - 7. 2022. (predsjednik Osnovnog suda u Banjoj Luci, zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH Milorada Novkovića, predsjednika Okružnog suda u Banjoj Luci, kojem je 7. jula 2014. istekao mandat na mjestu člana VSTV-a BiH)
JADRANKA LOKMIĆ-MISIRAČA, zamjenik glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH; potpredsjednik VSTV-a BiH; mandat 11. 2016 - 11.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.