DANI 1069 | 01.07.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Čavaljuga ne može biti dekanesa

fokus

Skupština Kantona Sarajevo presudila

Čavaljuga ne može biti dekanesa

Semra Čavaljuga ne može biti ponovo birana za dekanesu Medicinskog fakulteta u Sarajevu, zaključak je autentičnog tumačenja člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju koji se odnosi na razrješenje dekana i obaveze Nastavno-naučnog vijeća u tim slučajevima. To je tumačenje osnivač Univerziteta, Skupština Kantona Sarajevo 20. juna usvojila sa 22 glasa za. Po tom tumačenju se "za dekana organizacione jedinice ne može ponovo birati ni izabrati osoba koja je prijevremeno razriješena dužnosti rukovodioca organizacione jedinice, ako je na snazi odluka o prijevremenom razrješenju te osobe".
Čavaljugu je ranije razriješio rektor Univerziteta Rifat Škrijelj, ali ju je Naučno-nastavno vijeće Medicine ponovo postavilo za v.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.