DANI 1068 | 01.06.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Impresum

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Gordana Katana, Tamara Nikčević, Đorđe Krajišnik, Elmina Muhić, Jasmin Tajić, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Daniel Omeragić, Jelena Milanović, Mirela Dautbegović, Arnel Šarić, Amra Brkić-Čekić, Edin Salčinović, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Edin Barimac, Minela Pamuk, Adnan Demić, Kenan Ćosić, Harun Dinarević, Milan Ilić, Haj­ru­din So­mun, Masha Dur­ka­lić, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Foto na naslovnici
Didier Torche
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-984; 033/911-603
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d., Se­mi­zo­vac bb
Rješenjem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 245, 3.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.