DANI 1068 | 01.06.2019.

Muhamed Tunović

Piše: Muhamed Tunović

Muhamed Tunović Badi

Pisanje svjetlom

Muhamed Tunović Badi

Fotoreporter Oslobođenja Muhamed Tunović Badi nedavno je prošao gradilištem zeničke zaobilaznice na autoputu A1 koji je dio koridora 5c. Radi se o poddionici Klopče - Donja Gračanica, jednoj od najzahtjevnijih na koridoru, ukupne dužine približno 5,78 kilometara. Samir Pirić iz JP Autoceste FBiH kaže da se na ovoj poddionici grade vijadukti Klopče dug 198 metara, Klopačke stijene dužine 140 metara, Pehare dužine 388 s lijeve, a 380 metara s desne strane, Ričice dužine 168 metara. Na ovih malo manje od šest kilometara autoputa dva su mosta - Drivuša, dug 205 i Babina rijeka dužine lijeve strane 390, a desne 380 m sa aneksom (lijeve strane) plus 200 metara, te tri tunela Klopče od 182 metra, Ričice s lijevom cijevi dugom 628, a desnom 614 metara i Pečuj s lijevom cijevi od 999 i desnom 1.022 metra. To je priča na papiru. U Tunovićevom objektivu puno je ljepša.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.