DANI 1068 | 01.06.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

BIZNIS VIJESTI

Mijenja se Zakon o PDV-u

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH početkom maja dao je saglasnost da se nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost dostavi nadležnim povjerenstvima entitetskih parlamenata na konsultacije, nakon čega će ponovo biti razmatran i upućen u javnu raspravu.
"Nacrt zakona o PDV-u predložen je radi usklađivanja s europskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici", saopćio je Upravni odbor..
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.