DANI 1068 | 01.06.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Vjeruju u cijelu BiH

01.06. - Text dole mali autce modied oloratemp

Franjevci Bosne srebrene

Vjeruju u cijelu BiH

Franjevci Bosne srebrene sa svog kapitula krajem aprila i početkom maja poručili su da se njihova domovina BiH "kontinuirano nalazi u dubokoj političkoj, gospodarskoj, društvenoj i kulturnoj krizi", na političkom planu "rastrgana između unitarističkih tendencija građanskog tipa i centrifugalnih separatističkih težnji, a najvažnije sfere javnog života ugrožene su korupcijom, nepotizmom i stranačkom podobnošću". To posebno pogađa mlade, "zbog čega gube nadu da mogu u svojoj zemlji sebi osigurati egzistenciju".
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.