DANI 1068 | 01.06.2019.

Đorđe Krajišnik

Piše: Đorđe Krajišnik

Borba za vlast je u osnovi svakog sukoba

01.06. - Glavni tekst 3 ipieniae peeos olorum Aqua

Predstavljena knjiga Etnički konflikti češkog etnologa Filipa Tesara

Borba za vlast je u osnovi svakog sukoba

Knjiga Etnički konflikti - Na Balkanu i ne samo tu češkog etnologa Filipa Tesara predstavljena je u Sarajevu u organizaciji Ambasade Češke Republike u Bosni i Hercegovini i izdavača - Biblioteke 20. vek iz Beograda.
U traganju za odgovorom na temeljno pitanje - Zbog čega i na koji način dolazi do etničkih konflikata?, autor elaborira različite modele etničkih konflikata u svijetu, uključujući krvavi raspad bivše SFRJ 90-ih godina 20. stoljeća, i to kroz prizmu neposrednih saznanja i vlastitih uvida stečenih tokom terenskih istraživanja i temeljitog proučavanja dokumentarne građe o tom fenomenu.

Nesvakidašnji rukopis

Radi se o nesvakidašnjem rukopisu u prijevodu Adina Ljuce koji nije ograničen na etnološke, antropološke i sociološke aspekte, nego nosi obilježja i pečat sveobuhvatne interdisciplinarne studije koja se suprotstavlja pojednostavljenoj tezi Roberta Kaplana o tome “da se narodi na Balkanu oduvijek mrze”, kao i stereotipu o Bosni kao “tamnom vilajetu”.
Prema riječima autora, upravo iskustvo koje nosi iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova potaklo ga je na pisanje knjige, a njegova ideja vodilja jeste da rat u BiH nije bio etnički konflikt, nego da su ti sukobi, zapravo, bili prateća pojava, a da je takva percepcija nametnuta kako bi se opravdala ili promicala određena retrogradna politika.
Promišljanja u širem kontekstu navela su ga da se usprotivi crno-bijelim tumačenjima i uvriježenim stereotipima i predrasudama, pa i kolonijalnom pristupu i poimanju stvarnosti koji polazi od teze - da je Zapad civiliziran, a Istok neciviliziran i suprotstavljen postignućima zapadne civilizacije.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.