DANI 1066 | 01.04.2019.

Razgovarao: Saša Rukavina

Piše: Razgovarao: Saša Rukavina

Konaković zna o čemu pričam

upiremo prstom

Mevludin Halilović, policajac kojeg smjenjuju

Konaković zna o čemu pričam

Da pojednostavimo: sagovornik Dana neće više biti policijski komesar u Sarajevu jer dok je njega, politika neće moći da kontroliše potrošnju policijskog budžeta od 74 miliona maraka i zapošljavanje 230 novih policajaca. Da ga ne mogu kontrolisati, uvjerili su se tražeći od njega da interveniše u slučaju Memić, da podrži amandmane na zakon kojim se ukidaju finansijska i operativna samostalnost Uprave policije, te na koncu kad je “njihov” prijatelj ostao bez posla u policiji zato što nije prošao sigurnosne provjere za pristup tajnim podacima. Ko su “oni”, Halilović još ne govori, ali... Već se pokazuje ko je u pozadini njegove smjene

DANI: Dokle je došla istraga o ubistvu dvojice policajaca krajem prošle godine?

HALILOVIĆ: Od samog događaja Uprava policije zajedno sa ostalim agencijama, prije svega Federalnom upravom policije, Državnom agencijom za istrage i zaštitu, Obavještajno- sigurnosnom agencijom, MUP-om RS-a, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo, preduzima mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja. Jedan broj lica koja smo obradili u saradnji sa MUP-om RS-a i Državnom agencijom za istrage i zaštitu predat je Tužilaštvu. Postoje indicije da se jedan broj njih može dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela ubistva policajaca. Međutim, zbog administrativnog ustrojstva BiH, nadležnosti kantona, kantonalnih tužilaštava, drugih agencija, tu prije svega mislim na nadležnost MUP-a RS-a i Okružnog tužilaštva, mislim da je trenutno problem u prikupljanju i obezbjeđivanju dovoljnog broja dokaza kako bi se osigurao sudski postupak.

DANI: U vrijeme ubistva, koliko se sjećam, MUP Kantona Sarajevo, SIPA i MUP RS-a sarađivali su odlično. Jesu li se tužilaštva mogla bolje uvezati?

HALILOVIĆ: Upravo ovaj događaj pokazuje složenost organizacije BiH. Ja sam i dalje na stanovištu da bi zbog rješavanja administrativnih i prostornih zapreka ovaj predmet trebalo voditi Tužilaštvo BiH, kako bi moglo preduzimati mjere i radnje dokazivanja na cijelom prostoru BiH.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.