DANI 1066 | 01.04.2019.

Svetlana Cenić

Piše: Svetlana Cenić

Osmatračnica Kastel

Podoban, pogodan i nagodan u borbi za bolje sutra

Bosanskohercegovačka politička elita uspešno sarađuje u zaštiti svojih interesa, a ostatak od nekih tri miliona ne možeš mobilisati, jer je upravo interesno sarađujuća bosanskohercegovačka politička elita usredsređena na to da to kolektivno biće, bez lica, nikad ne nauči kako da sarađuje. Sve do onog momenta kad iz zadnjeg dela u mozak ne doputuje misao da je par miliona ljudi ipak jače od nekolicine vođa na vrhu i nekoliko desetina hiljada smeštenih u (njihovoj) pozadini. Ili u dubini.
Ne zavaravam se da će odmah znati i da se organizuju ono jednom kad iz kolektivnog bića bez lica pređu u kolektivitet sa licem. Uvek prvo iskoče oni koji pripišu sebi status prvoboraca, pa se nakače na vlast, a da prethodno nisu pomaljali glavu ispod tuđeg stola. To su redovno oni što su "podrivali sistem iznutra".
Uostalom, broj članova političkih partija u BiH odavno je premašio broj stanovnika.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.