DANI 1065 | 01.03.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

01.03. - brojka 3

414.530.971

KM uplatili su porezni obveznici u januaru 2019. javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 29.815.498 KM više u odnosu na januar 2018. U januaru 2019. u odnosu na januar 2018. ukupna naplata direktnih poreza veća je za 10.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.