DANI 1064 | 01.02.2019.

Alema Pendek

Piše: Alema Pendek

Tri posto malo je za bolji život

intervju

Senad Softić, guverner Centralne banke BiH

Tri posto malo je za bolji život

Potrebno je da više brinemo o domaćim faktorima koji utiču na kreditni rejting i kamatne stope, poručuje guverner CBBiH i za Dane govori o tome da li nas očekuje rast kamatnih stopa, o stavu Centralne banke prema oprečnim mišljenjima o deviznim rezervama, kao i o valutnom odboru za koji kaže da je najbolje rješenje za BiH

DANI: Radi li Centralna banka BiH procjene entitetskih budžeta i da li već imate neke podatke kako će se na finansijsku stabilnost BiH odraziti najavljena entitetska zaduživanja trezorskim zapisima i slično?

SOFTIĆ: Centralna banka Bosne i Hercegovine, kao monetarna vlast, nema uticaja na fiskalnu politiku. Prijedlog budžeta se sačinjava u skladu s relevantnim srednjoročnim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH, koji usvaja Fiskalno vijeće BiH, na osnovu prijedloga državnog, entitetskih i Ministarstva finansija Brčko distrikta. U Fiskalnom vijeću je CBBiH član bez prava glasa. Informacije iz Globalnog okvira su za CBBiH bitne jer sadrže naznake očekivanih promjena u nivou deviznih rezervi usljed promjena u visini vanjskog javnog duga, ali i očekivanih promjena u strukturi bilansa bankarskog sektora usljed promjena u visini i strukturi unutrašnjeg duga vlade. CBBiH svoje viđenje promjena u trendovima u sistemskim rizicima u finansijskom sistemu komunicira s ostalim članicama Stalnog odbora za finansijsku stabilnost, među kojima su i ministarstva finansija.

U posljednje dvije godine možemo konstatovati da podaci o javnom dugu pokazuju postepenu stagnaciju ukupne javne zaduženosti u BiH i uredno servisiranje svih prispjelih obaveza. Na osnovu toga se može ocijeniti da trenutno nismo u zabrinjavajućoj ekspanziji zaduživanja, pogotovo što se istovremeno bilježi stabilan rast javnih prihoda.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.