DANI 1064 | 01.02.2019.

Latinka Perović

Piše: Latinka Perović

Bila si u pravu

Feljton

Zatvaranje kruga: Ishod rascepa 1971-1972. (I)

Bila si u pravu

Kraj šezdesetih i početak sedamdesetih prošlog vijeka u Jugoslaviji je obilježio partijski obračun sa srbijanskim liberalizmom i hrvatskim maspokom. Iza ta dva pojma krije se, u konačnici, žestoka rasprava jugoslovenskih komunista o budućnosti države, ulozi partije i pravcima u kojima će ići. Pojednostavljeno, revizionizam ili reformizam možda je najbolji opis dileme pred kojom je bilo društvo. Pet decenija kasnije izbor dobro znamo, rezultate još bolje. Direktna učesnica tih previranja, jedna od poraženih, svoju stranu priče zapisala je tad, kad su je uklonili, objavila ih malo više od dvije decenije kasnije, ali priča je i danas živa, a inspirativna: s dilemom revizionizam ili reformizam BiH živi bar od Daytona...

Demonstracije na Kosovu novembra 1968. - prva proba za novo partijsko rukovodstvo u Srbiji

ŠESTI KONGRES Saveza komunista Srbije završen je 23. novembra 1968. godine. Novi predsednik još nije bio napustio svoju staru kancelariju u OSIP-­u - dolazio je u Centralni komitet samo na sednice; ja sam, kada je bilo potrebno konsultovati ga, odlazila k njemu. Novoizabrani članovi Sekretarijata CK još su bili između svojih starih i novih kancelarija. Okolnosti, međutim, nisu dopustile da ovaj prelaz suviše potraje.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.