DANI 1064 | 01.02.2019.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Odbijen izvještaj Aluminija

01.02. - Text dole desno perite

Zdenko Klepić predsjednik Nadzornog odbora

Odbijen izvještaj Aluminija

Predsjednik Nadzornog odbora mostarskog Aluminija je prof. dr. Zdenko Klepić, koji predstavlja državni kapital FBiH, a njegov zamjenik je Ile Baković, predstavnik Vlade Hrvatske. Odlučio je to na sjednici, prvoj u novom sastavu, Nadzorni odbor čiji su, uz Klepića i Bakovića, članovi u ime Vlade FBiH Igor Planinić i Vedran Smiljanić, a u ime malih dioničara Željko Damjanović, Željko Filipović i Samir Anić. Njih je 11. januara izabrala Skupština dioničara, koja nije usvojila godišnji izvještaj o poslovanju Aluminija za 2017., koji je uključivao finansijski izvještaj vanjskog revizora, Odbora za reviziju i izvještaj o radu Nadzornog odbora.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.