DANI 1063 | 01.01.2019.

Razgovarao: Saša Rukavina
Foto: Damir Ćumurović

Piše: Razgovarao: Saša Rukavina Foto: Damir Ćumurović

Dobili smo fantastičnu šansu, do nas je hoćemo li je iskoristiti

NATO

General-pukovnik Senad Mašović

Dobili smo fantastičnu šansu, do nas je hoćemo li je iskoristiti

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH pojašnjava šta za vojsku znači novi korak prema NATO-u, kakvi su planovi i potrebe, zašto je potrebno povećavati budžet za odbranu, ali i zašto se u BiH konačno moraju početi poštovati zakoni i odluke nadležnih organa

DANI: Šta tačno znači dozvola da pravimo prvi Godišnji nacionalni program?

MAŠOVIĆ: BiH je već nakon talinskog samita pozvana da u potpunosti krene s konzumiranjem MAP-a, ali smo s obzirom na probleme koji se tiču uknjižbe vojne imovine, ove godine došli u situaciju da budemo zvanično pozvani, odnosno da dostavimo prvi Godišnji nacionalni program. Vrlo je bitno razumjeti da se u proteklom periodu ogroman dio posla u segmentu približavanja i pridruživanja NATO-u temeljio na aktivnostima koje su predvodili Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, a da su u narednom periodu država BiH i njeni organi ti koji trebaju da poduzimaju radnje i mjere za definisanje i izradu prvog Godišnjeg nacionalnog programa. Jer, više se ne očekuje da fokus bude na segmentu odbrane i OSBiH, već obuhvata daleko šira područja koja podrazumijevaju i oblasti ekonomije, definisanja resursa sigurnosti, odbrane i, naravno, pravne legislative. To su pitanja za koja država BiH vrlo jasno treba da definiše radnje, mjere i aktivnosti svih organa, kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti za ispunjavanje uslova kroz ono što je već definisano prvim našim nacrtom Godišnjeg nacionalnog programa koji je upućen Bruxellesu.

DANI: Nećemo se baviti politikom osim onog dijela koji se stvarno dotiče MAP-a. Talinski uslov je bio da se uknjiži vojna imovina, uknjižene su, koliko znam, 32 lokacije, uglavnom u FBiH. Čak ni sudska presuda oko Žepa nije provedena.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.