DANI 1062 | 01.12.2018.

Razgovarali: Svetlana Cenić i Saša Rukavina

Piše: Razgovarali: Svetlana Cenić i Saša Rukavina

Za tango je zaista potrebno dvoje!

Intervju dana

Francisco Parodi

Za tango je zaista potrebno dvoje!

Stalni predstavnik MMF-a u BiH u vrlo otvorenom razgovoru za Dane pojašnjava zašto je BiH jedna od rijetkih zemalja u svijetu u kojoj MMF zagovara potrošnju umjesto štednje, govori o državnim telekomima i državnim preduzećima uopšte, pojašnjava ekonomski dio priče o novoj reformskoj agendi i ponavlja da su sad odnosi BiH i MMF-a na čekanju... Novih vlada

DANI: Gdje je BiH danas u odnosima sa MMF-om? Koliko vam je dužna, šta je od odobrenih kredita još na čekanju?

PARODI: Program je sada u fazi pauze zbog toga što se napredak u pogledu reformi odvijao sporije nego što je bilo očekivano i zbog neizvjesnosti vezanih za buduće planove potrošnje dva entiteta. Ovo je dobra prilika da se objasni gdje se tačno nalazimo u programu i kojim putem bismo mogli naprijed. Izvršni odbor MMF-a je zadnji put odobrio doznačavanje tranše u februaru 2018., kada je otprilike 150 miliona KM pušteno i kanalisano u entitetske budžete. Bilo bi korisno sjetiti se da je tranša doznačena sa kašnjenjem od gotovo godinu, zbog toga što je za njeno puštanje bilo potrebno da se ispune mnogi uslovi. Ti uslovi su uključivali usvajanje četiri zakona iz sektora bankarstva, entitetskih zakona o porezu na dobit, budžeta za 2018. za institucije Bosne i Hercegovine i dva entiteta, te pokretanje due diligencea za dva telekoma u državnom vlasništvu u Federaciji.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.