DANI 1062 | 01.12.2018.

Srđan Šušnica

Piše: Srđan Šušnica

Smrt fašizmu, sloboda ljudima

dan državnosti

Imamo li važnijih problema od svađe o zastavama

Smrt fašizmu, sloboda ljudima

Ironija je vremena da lažni balkanski “kapitalizam” dijeli one najgore društveno-političke karakteristike sa podivljalim i deregulisanim globalnim neoliberalizmom, ali samo na nivou elita. Dočim, plebs ovdje živi jednu sasvim drugu “feudalno-despotsku” i “tribalnu” realnost u odnosu na građane razvijenih zemalja EU, kaže autor u radu koji je izgovorio na okruglom stolu čija je tema bila “Vrijednosti ZAVNOBiH-a danas i sutra”, organiziranog u Sarajevu 13. novembra povodom obilježavanja 75. godišnjice Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine u Mrkonjić-Gradu 25. i 26. novembra 1943. Kako razumijemo nasljeđe ZAVNOBiH-a? Koliko smo spremni naučiti iz vlastite historije? Gdje je Bosna i Hercegovina danas? Kako i kuda dalje? Pitanja su to na koja od dolaska demokratije! na Balkan devedesetih, odgovore traži bosanskohercegovačko društvo ili, bar, onaj njegov dio koji je svjestan da se, kako Šušnica kaže, “pred našim očima već 30 godina odvija NE liberalna demokratija, pravna država u službi građana i poreskih obveznika kao ovojnica liberalnom kapitalizmu, već klerofašistička autokratija, istočna despotija, kao paravan pljačkaškom i oligarhičnom pseudokapitalizmu”. Dani ovo izlaganje prenose kao dio svog doprinosa diskusiji o tome šta je stvarna stvarnost današnje Bosne i Hercegovine

Kako danas govoriti o ZAVNOBiH-u? Kako iščitavati sve njegovo nasljeđe kroz vrijeme i danas? Kako misliti vrijednosti ZAVNOBiH-a, a biti usmjereni ne toliko na prošlost koliko na budućnost?
ZAVNOBiH i AVNOJ neraskidivo vezani za antifašističku borbu i za socijalističku Revoluciju naroda Bosne i Hercegovine i Jugoslavije potke su našeg moderniteta i dan-danas. Najvažnija je to etapa puta na kojem su naše zemlje i najšire narodne mase doživjele svoj civilizacijski vrhunac. Iz dokumenata ZAVNOBiH-a se lako da iščitati da naši i dovršeni i nedovršeni, i stabilni i fluidni identiteti nikad jače nisu utekli u jedan objedinjujući tok emancipatorskog “demosa”, tog univerzalnog slobodarskog identiteta, nego u vrijeme NOB-a, pobjede nad fašizmom i stvaranja Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine i SFRJ.

Kulturološki lonac

Revolucionarno i antifašističko jedinstvo naših lokalnih, regionalnih i vjerskih različitosti sjedinilo je te naše fluidne identitete u unikatan kulturološki lonac jedne republike, istovremeno ostavljajući prostora istim tim različitostima. Stvaranje i iscrtavanje šeste, i tada osporavane, buktinje na grbu Nove Jugoslavije, možda je najuniverzalnije, a što da ne i najsubverzivnije, političko postignuće NOB-a i Revolucije, jer više no drugi plamenovi BiH nosi u sebi klicu negacije etnoekskluzivnih nacionalnih država i nacionalističkih aspiracija. Jednostavno, bez AVNOJ-a nema ZAVNOBiH-a, ali i bez ZAVNOBiH-a, AVNOJ nema svog smisla i punoće. Možda će ta osporavana šesta buktinja zbog toga i najviše platiti 46 godina kasnije, od onih koji su izdali ne samo vrijednosti ZAVNOBiH-a već i principe AVNOJ-a.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.