DANI 1062 | 01.12.2018.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Poslodavci izdiktirali zahtjeve

01.12. - Text glavni gore ia laboreperem face

Čekajući dogovor o novoj vlasti

Poslodavci izdiktirali zahtjeve

Šta poslodavci Kantona Sarajevo očekuju od nove vlasti u Kantonu Sarajevo dokument je koji je Udruženje poslodavaca objavilo u vrijeme kad je CIKBiH ovjerio rezultate oktobarskih izbora. Zato je, razumljivo, on i protumačen kao lista zadataka za buduću vlast koja može, navodi se, rasteretiti privredu kroz smanjenje parafiskalnih nameta i uvođenje poreskih olakšica, donošenje novih i izmjene postojećih zakona u KS-u i učešće UPKS u svim fazama izrade i donošenja zakona, unapređenje rada ESVKS i unapređenje poslovnog ambijenta.
"Godinama poslodavci ukazuju na veliki broj parafiskalnih nameta koji po našem mišljenju nemaju nikakvo opravdanje", kažu poslodavci pa, poimenično, nabrajaju kantonalne zakone o šumama, o turizmu, o taksama - administrativnim, sudskim i komunalnim, potom o komunalnim djelatnostima i o prostornom uređenju. Na listi su i Pravilnik o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled građevina, te Cjenovnik tehničkog pregleda: "Tražimo da se za bilo kakvo uvođenje novih nameta prethodno zatraži mišljenje i stav Udruženja, te da se on u cijelosti uvaži".
Na listi federalnih parafiskalnih nameta koje treba ukinuti su opća vodna naknada, obaveza notarske obrade akata, naknada za vanredni prijevoz i troškovi poslodavaca prilikom ispunjavanja uslova za to, obaveza ovjere i notarske ovjere dokumenata potrebnih za ID broj, stručni ispiti za konobare i recepcionare, te obaveza poslodavaca da na različit način deklariraju kozmetičke proizvode za područja FBiH i RS-a.
Poslodavci traže i povlaštene stope doprinosa, te poreske olakšice izvoznicima ukinute Zakonom o porezu na dobit FBiH, a od Grada i Kantona Sarajevo očekuje se pojednostavljenje i ubrzavanje procedure za dobijanje svih vrsta saglasnosti i dozvola za gradnju, te podrška izmjenama zakona o javnim nabavkama, te o PIO/MIO.
Na listu zakona koje treba hitno donijeti poslodavci su stavili one o dualnom obrazovanju, o lokalnoj samoupravi, o ugostiteljstvu, o javnom prijevozu putnika i o imovini Kantona, te izmjene i dopune zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, o komunalnim djelatnostima, o komunalnim taksama i o koncesijama.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.