DANI 1062 | 01.12.2018.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

01.12. - Impresum

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna
urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Gordana Katana, Mirela Dautbegović, Tamara Nikčević, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, Daniel Omeragić, Jelena Milanović, Alema Pendek, Jasmin Tajić, Đorđe Krajišnik, Darko Omeragić, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Adem Džaferović, Minela Pamuk, Srđan Šušnica, Fahrudin Bender, Adnan Demić, Maja Abadžija, Harun Dinarević, Džemila Busnov, Haj­ru­din So­mun, Mas­ha Durka­lić, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Fotografija na naslovnici
Damir Ćumurović
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-984; 033/911-603
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d., Se­mi­zo­vac bb
Rješenjem Ureda za informiranje Vlade RBiH list je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 245, 3.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.