DANI 1061 | 02.11.2018.

Edin Salčinović

Piše: Edin Salčinović

O potlačenim i obespravljenim

retrospektiva

Pogled na 58. internacionalni teatarski festival MESS

O potlačenim i obespravljenim

Festival je otvorila predstava o Romima, nastala kao teatarsko istraživanje Argentinke Constanze Macras, koja potpisuje režiju i koreografiju. Naziv predstave Otvoreni za sve posuđen je i za moto festivala, a život onih koji su otvoreni za sve, dakle romske zajednice, predstavljen je kombinacijom dokumentarnog i muzičkog teatra

Otvoreni za sve bio je moto 58. internacionalnog teatarskog festivala MESS, koji je prikazao 23 predstave iz 17 zemalja i sa četiri kontinenta. Kao tematska konstanta kroz program su se provlačile predstave koje otvaraju važna društveno-politička pitanja i uvode u teatarski svijet obespravljene, potlačene, prognane, daju glas izbjeglicama i migrantima, ali i etničkim manjinama koje decenijama (pa i vijekovima) žive na marginama evropskog društvenog života. Iako kvalitetom nisu bile ujednačene, obrađujući društveno relevantne teme, ove predstave su ipak opravdale svoje prisustvo u selekciji.
Festival je otvorila predstava o Romima, nastala kao teatarsko istraživanje Argentinke Constanze Macras, koja potpisuje režiju i koreografiju. Naziv predstave Otvoreni za sve posuđen je i za moto festivala, a život onih koji su otvoreni za sve, dakle romske zajednice, predstavljen je kombinacijom dokumentarnog i muzičkog teatra. U tom kontrapunktu realnosti svakodnevnog života i estetski idealiziranog svijeta stereotipi o Romima odjednom izgledaju blijedi i nategnuti, kao neuspjele karikature kojima se smiju jedino supermaciti.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.