DANI 1061 | 02.11.2018.

Maja Abadžija

Piše: Maja Abadžija

anterfile

RS: Pare, naravno

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS-a su nam kazali da ne postoji ustavni i zakonski okvir koji definiše i proglašava ustanove kulture od značaja za BiH, pa time ni njihovo finansiranje. Njihov stav je da Ministarstvo civilnih poslova BiH “jednostrano inicira i nameće institucijama RS-a donošenje zakona o ustanovama kulture od značaja za BiH, u kojem se za sedam ustanova kulture utvrđuje status od značaja za BiH, kao državnim institucijama koje osniva BiH, kao normativno sljedništvo BiH, a koje nije moguće prepoznati u Ustavu BiH (aneks 4), niti bilo kojem drugom aneksu Ustava BiH”. Navode da je amandmanom XXXII na član 68. Ustava RS-a propisano da taj bh. entitet “uređuje i obezbjeđuje”, između ostalog, kulturu i zaštitu kulturnih dobara. O spornoj dodjeli sredstava kazali su da je “Savjet ministara BiH postupio suprotno odredbi člana 8.a.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.