DANI 1060 | 28.09.2018.

Razgovarala: Alena Beširević

Piše: Razgovarala: Alena Beširević

intervju

Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić

Volim isticati naše dobre priče

Mlada naučnica za Dane govori o mogućnosti bavljenja naukom u BiH, nalazima iz studije o ponašanju potrošača u BiH i regionu, o ponašanju globalnih kompanija u BiH, konkurentnosti bh. proizvoda na globalnom tržištu, privatizaciji, domaćem tržištu i postavlja zanimljivo pitanje: kako jednog Holanđanina ili Francuza naučiti da pije bosansku kafu

Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobitnica je ovogodišnje nagrade Danubius Young Scientist Award za najbolju mladu naučnicu iz BiH. Nagradu od 2011. dodjeljuje Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za dunavsku regiju i centralnu Evropu za izvanredna dostignuća u području njihovog istraživanja. Arslanagić-Kalajdžić je nagradu dobila za cjelokupan naučni rad iz oblasti marketinga.

DANI: Da li su profesori i asistenti na fakultetima u BiH u mogućnosti da rade istraživanja, odnosno da se bave naukom, pored posla koji imaju pri univerzitetima? Koliko naučnici generalno u BiH imaju prostora i sredstava, imaju li podsticaj da se bave naukom?

ARSLANAGIĆ-KALAJDŽIĆ: Kod nas se, nažalost, rad i trud po pitanju istraživanja i nauke ne vrednuju dovoljno. Finansiranje naučnika je na niskom nivou.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.