DANI 1059 | 31.08.2018.

Pišu: Alema Pendek i Minela Pamuk

Piše: Pišu: Alema Pendek i Minela Pamuk

U ratu velikih stradaće mali

kolateralna šteta

Svjetski trgovinski sukobi preko leđa Bosne i Hercegovine

U ratu velikih stradaće mali

Uvođenje kvota na čelik Bosni i Hercegovini, na način kako je to učinjeno i obrazloženo, suprotno je Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a saslušanje argumenata BiH o ovom pitanju će uslijediti 12. septembra u Bruxellesu, kazao je ministar Šarović

Ovo je igra velikih u kojoj mi mali moramo gledati da prođemo sa što manje štete, ali činjenica je da će štete biti, rekao je nedavno ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović odgovarajući na pitanje Dana kakve će posljedice po BiH imati odluka Evropske unije da uvede privremene zaštitne mjere na određene proizvode od čelika.
Podsjetimo, Evropska unija je u julu uvela kvote na čelik kao odgovor Unije na carine koje su ranije njima uvele Sjedinjene Američke Države. Time je pogođena i metalna industrija u Bosni i Hercegovini jer ovom odlukom se ograničava uvoz metala iz država nečlanica Unije.
“Pod pritiskom mjera Sjedinjenih Američkih Država koje se ogledaju u uvođenju carina na čelik i aluminij iz zemalja EU i drugih, Evropska unija pribjegla je preventivnoj zaštiti svog tržišta uvođenjem opšte kvote na uvoz čelika u EU ne mareći previše za zemlje poput BiH koje su na putu članstva u EU. Stav poslovne zajednice, komorskog sistema, proizvođača, dobavljača i davaoca usluga, ali i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je da je ova mjera EU štetna po ekonomiju Bosne i Hercegovine, a negativni efekti će se tek po isteku ove godine moći preciznije sagledati”, kazao je ministar Šarović za Dane.
Evropska komisija povela se, dodaje ministar, samo za svojim interesima i nije razmišljala o partnerima iz zemalja CEFTA kada je odlučila da uvede privremene zaštitne mjere u vezi s uvozom određenih proizvoda od čelika.
Kako je dodao, za očekivati je da će se opšta kvota koju je EU propisala za sve zemlje, iscrpiti u oktobru ove godine i da će u “ratu” velikih čeličana iz Kine, Ukrajine, Turske stradati male.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.