DANI 1059 | 31.08.2018.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Kandidati: Željko Komšić

01.09. - Ličnost u fokus

Kandidati: Željko Komšić

Probosanske i stranke građanske ljevice moraju konačno definirati za kakvu građansku državu se zalažu. Evidentno je da BiH u procesu pridruživanja EU mora odbaciti prevaziđeni koncept konstitutivnosti naroda i snažnije se angažirati na uspostavi građanskog i demokratskog principa jedan čovjek jedan glas, kazao je predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana Predsjedništva BiH Željko Komšić.
On smatra da presude Evropskog suda za ljudska prava nedvosmisleno govore da uopće ne mogu biti provedene ako se prethodno ne odbaci taj diskriminirajući koncept, na koji se, što eksplicitno piše u presudama Evropskog suda za ljudska prava, moralo pristati uslijed činjenja genocida i etničkog čišćenja.
“Ako želimo biti moderno evropsko društvo, mi moramo odbaciti princip etničkog predstavljanja te shodno integracijama u evropski pravno-politički okvir, raditi na izgradnji građanske države i građanskog pravnog poretka”, kaže Komšić.
Svima je jasno, kaže on, da se danas nastoje formirati etničke izborne jedinice, što je u suprotnosti sa evropskim građanskim društvom i civilizacijskim vrijednostima, a “dobar dio građanskog političkog spektra još uvijek robuje konceptima koji su propali sa padom Berlinskog zida i zazire od zalaganja za građansku državu”.
“Građanske opcije, u nedostatku šire političke vizije nikada se u Bruxellesu nisu jasno založile za građansku državu na principu jedan čovjek jedan glas, niti su institucijama EU stavile do znanja da u BiH postoje političke snage koje namjeravaju da grade evropsku, građansku, demokratsku i sekularnu državu, upravo onakvu kakva jeste većina članica Unije. Zbog svega toga, pristup građanskih stranaka mora biti promijenjen”, rekao je Komšić.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.