DANI 1057 | 29.06.2018.

Eldar Dizdarević

Piše: Eldar Dizdarević

E-uvodnik

Bh. banke profitabilne kao i one u deželi

Bankarski sektor u BiH je stabilan i profitabilan. Te i slične tvrdnje slušamo već godinama, no, nažalost, veoma rijetko imamo priliku porediti rezultate bankarskog sektora BiH sa rezultatima banaka u regiji. A rezultati bankarskog sektora u BiH bez poređenja sa rezultatima banaka u regiji jednostavno nam ne daju preciznu sliku stanja.
To je, naprimjer, kao kada bh. političari kažu da imamo najniže poreze u regiji i Evropi, ali pri tome “zaborave” reći i da imamo najniži standard i najniže prosječne plate u regiji i Evropi, najveću nezaposlenost i tako dalje.
Za 2017. godinu znamo da je bila rekordna za banke u BiH.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.