DANI 1056 | 01.06.2018.

Piše:

Ima li Srba za konstitutivnost u FBiH?

25.05. - Glavni tekst Gitium fugauga

Presuda Ustavnog suda FBiH

Ima li Srba za konstitutivnost u FBiH?

Ustavni sud Federacije BiH objavio je krajem maja presudu po kojoj su Srbi konstitutivni u tri kantona u Federaciji - Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu, a srpski jezik i ćirilica ravnopravni i službeni jezik i pismo.
Tri navedena kantona trebaju najkasnije za pola godine donijeti amandmane na kantonalne ustave i uskladiti ih sa Ustavom FBiH. Kako ne bi došlo do pravne praznine dok se čeka da skupštine usvoje amandmane, odredbe stavljene van snage mijenjaće važeće odredbe Ustava FBiH.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti određenih odredbi kantonalnih ustava podnijeli su svojevremeno federalni premijer Fadil Novalić i trećina poslanika Skupštine HNK-a. Predmet zahtjeva je bilo utvrđivanje određenih odredbi kantonalnih ustava, odnosno njihove usklađenosti sa Ustavnom FBiH i obavezujućim međunarodnopravnim dokumentima.
Ustavni sud FBiH je, između ostalog, utvrdio da osporene odredbe nisu u saglasnosti sa “jasnim, preciznim i obavezujućim odredbama amandmana XXVII, XXVIII i XXIX na Ustav FBiH koji propisuju da su Bošnjaci, Hrvati i Srbi konstitutivni narodi, da zajedno sa ostalim ravnopravno uređuju Federaciju BiH, te da su službeni jezici u Federaciji BiH bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik i da su službena pisma ćirilica i latinica”.
Naime ustavi HNK-a i Posavskog kantona Srbe ne prepoznaju kao konstitutivan narod, već samo Hrvate i Bošnjake, a što je suprotno izričitim odredbama Ustava FBiH, a Ustav HNK-a u tekstu na hrvatskom jeziku kao i ustavi ZHK-a i Posavskog kantona propisuju “bošnjački” jezik kao jedan od službenih, ne propisuju srpski kao jedan od tri službena jezika u FBiH, niti predviđaju ćirilicu kao službeno pismo.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.