DANI 1055 | 27.04.2018.

Piše:

Kako je propala Reformska agenda

weber

Izvještaji: The EU’s Failing Policy Initiative for BiH

Kako je propala Reformska agenda

Bodo Weber, viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina, pripremio je novi izvještaj o BiH i EU koji će biti objavljen na dan kad ovi Dani stižu pred čitaoce. Iz opširne studije izdvojili smo dijelove koji se odnose na promašaje EU u provedbi svoje inicijative oličene u Reformskoj agendi

Evropska unija će nakon općih izbora u BiH u oktobru 2018. najvjerovatnije biti prisiljena suočiti se s najvećom ustavnom krizom zemlje od kraja rata i neuspjehom svoje inicijative u BiH, predviđa u Izvještaju o praćenju Reformske agende i Upitnika Demokratskog političkog vijeća i Heinrich-Boell-fondacije u BiH autor Bodo Weber.
Inicijativa EU u BiH, u kojoj su krajem 2014. Njemačka i Velika Britanija predstavile ključne elemente zajedničke politike prema BiH, a koja je u EU usvojena kao nova inicijativa za BiH, bila je svojevrsni odgovor na nasilne građanske proteste iz februara 2014., kada je navidjelo izašlo nezadovoljstvo neuspjehom politike EU u BiH tokom protekle decenije.

Bilo je potencijala

Tada je fokus s politički osjetljivih tema, kao što je ustavna reforma, prebačen na naizgled manje osjetljiva pitanja strukturalnih socio-ekonomskih reformi. Ovaj je proces počeo koncesijom (omogućavajući da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU stupi na snagu u zamjenu za pisanu, neobavezujuću posvećenost političkih lidera reformi) kako bi se deblokirali zaustavljeni proces integracije u EU.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.