DANI 1055 | 27.04.2018.

Daniel Omeragić

Piše: Daniel Omeragić

EU je neupitna, ali šta je sa NATO-om?

diplomatski, baš

Deceniju i po nakon pravaca i prioriteta, vanjska politika BiH dobila i Strategiju

EU je neupitna, ali šta je sa NATO-om?

Članstvo u Evropskoj uniji u nedavno usvojenoj Strategiji vanjske politike BiH 2018-2023. jedan je od glavnih strateških ciljeva naše zemlje. Ulazak u NATO, međutim, nije tako jasno naznačen kao cilj Bosne i Hercegovine

Petnaest godina nakon što su utvrđeni Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo BiH je 13. marta usvojilo Strategiju vanjske politike BiH 2018-2023. u kojoj je kao jedan od glavnih strateških ciljeva navedeno članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji, dok je NATO ostao na nivou podrške aktivaciji Akcionog plana za članstvo (MAP).
Ministarstvo vanjskih poslova BiH je još u maju 2016. zaduženo da, u saradnji s relevantnim institucijama BiH, pristupi izradi ovog dokumenta. To je obrazloženo time da je od 2003. došlo do značajnih političkih, ekonomskih, društvenih promjena kako u samoj BiH, tako i na međunarodnom planu.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.