DANI 1055 | 27.04.2018.

Gordana Katana

Piše: Gordana Katana

dekonstrukcija stereotipa

Moralni sunovrat

Jedna od tema koja se u regionu tokom aprila posebno pratila bilo je i zasjedanje Sabora Hrvatske na kojem je usvojena Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).
Iako ju je od 151 saborskog zastupnika njih 110 podržalo, to nije moglo umanjiti činjenicu da su svoj glas protiv nje digli konzervativni krugovi i Katolička crkva uz tvrdnju da uvodi “rodnu ideologiju”. Otuda i ne čudi da je uz konvenciju usvojena i interpretativna izjava koja dodatno pojašnjava tumačenja pojedinih njenih članova, odnosno precizira da ona ne sadrži obavezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sistem, niti promjenu ustavne definicije braka kao zajednice muškarca i žene.
Gledati pojedine saborske zastupnike, koji su svoje protivljenje usvajanju Istanbulske konvencije “obrazlagali” mašući sa saborske govornice štiklama i tangama koje će, biva, morati i sami u buduće nositi, bilo je i više nego ružno. I pokazalo koliki stupanj primitivizma i elementarne neupućenosti o onome o čemu govore posjeduju predstavnici vlasti.
Pa kad su već oni takvi, nikoga ne trebaju da čude ni prosvjednici koji su se tih dana okupili na ulicama Splita i Zagreba. Većina njih, apsolutno može stati iza te tvrdnje, nije pročitala niti jedno jedino slovo iz Istanbulske konvencije.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.