DANI 1054 | 30.03.2018.

prof. dr Mile Sadžak

Piše: prof. dr Mile Sadžak

Budemo vidli kak bu slepci rekli

teorija i praksa

Top-menadžment

Budemo vidli kak bu slepci rekli

Osigurati kvalitetan kadar za svaku organizaciju je Kunst - umjetnost. Naime, proces selekcije je upravo multidimenzionalan i vrlo kompleksan, a u svakoj njegovoj fazi mora biti temeljno isplaniran i adekvatno implementiran, sa mogućnošću brze reakcije na svaki pogrešan potez

Make your top managers rich and they will make you rich.
Robert H. Johnson

UVOD Top-menadžment je jedan od najznačajnijih segmenta menadžmenta, jer pokriva najvišu menadžersku razinu unutar organizacija, odnosno po poziciji i definiciji on nosi najznačajnije organizacijske funkcije, ali istovremeno ima i najveću odgovornost. U ekstenzivnoj interpretaciji pozicije i uloge top-menadžmenta, on pokriva ne samo vrhovne izvršne/operativne funkcije nego i dijelom upravljačke funkcije, a koje se odnose na dizajniranje poslovne filozofije i poslovne politike organizacije.
U užem značenju, top-menadžment predstavlja najvišu razinu menadžmenta (uobičajene titule top-menadžmenta su: chairman/chairwoman, chief executive officer, managing director, president, executive directors, executive vice-presidents, etc.), odgovornom za cjelokupnu organizaciju. Uloga mu je da prevodi i provodi (poslovnu) filozofiju i politiku organizacije, formuliranu od uprave/board-of-directors, u strategije i programirane ciljeve, te da podupire vizije kompanije.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.