DANI 1054 | 30.03.2018.

dr Jusuf Mulić, profesor emeritus

Piše: dr Jusuf Mulić, profesor emeritus

Na sceni je ponovo ozloglašena SANU

bitka za bosanski

Glupost je neuništiva, čak i akademska

Na sceni je ponovo ozloglašena SANU

Srpska akademija nauka i umetnosti jedina je akademija nauka i umjetnosti u svijetu čiji memorandumi, kao idejna podloga, podstiču krvave ratove, s ciljem stvaranja velike Srbije, a odluke njenih instituta pobuđuju mržnju i produbljuju neprijateljstva među narodima

Nakon Memoranduma SANU o položaju srpskog naroda iz jeseni 1986. godine, koji je podstakao krvavi rat u kojemu je živote izgubilo desetine hiljada ljudi, a više od milion i po opljačkano i s najlonskim kesama protjerano koje kude, evo nam i Odluke Odbora za standardizaciju srpskog jezika Instituta za jezik SANU, kojom se odriču postojanje bosanskog naroda i bosanskog jezika.
Evo šta je Odbor odlučio:
Naziv bošnjački jezik odgovara nazivu bošnjački narod, dok bi bosanski jezik odgovarao terminu bosanskog naroda, a takav narod ne postoji. Prema tome, u srpskom jeziku jedino je moguće jezik Bošnjaka, koji je varijanta srpskog jezika, zvati bošnjačkim jezikom.
Samo neupućeni ne mogu proniknuti u namjeru Odbora da svojim naučnim dokazima odbrani ono o čemu je već odlučio silnik iz Laktaša. A taj se Odbor upustio u pustolovinu iz koje se, također, snagom naučnih dokaza, ne može izvući.
Kad čovjek ovu pamflet Odluku Odbora za standardizaciju srpskog jezika pročita, dugo mu treba da sebi dođe, jer mu je teško shvatiti da jedna ustanova takvog naslova sebi može dozvoliti javnu objavu gomile gluposti i izmišljotina.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.