DANI 1054 | 30.03.2018.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

30.03. - Impresum

Iz­da­vač
Oslo­bođenje, Sa­ra­je­vo
Glavna i odgovorna urednica, direktorica
Vildana Selimbegović
Izvršni urednik
Saša Rukavina
Za Dane pišu:
Svetlana Cenić, El­dar Diz­da­re­vić, Fa­ruk Še­hić, Gordana Katana, Tamara Nikčević, Đorđe Krajišnik, Jasmin Tajić, Ahmed Bosnić, dr. Mile Sadžak, dr. Jusuf Mulić, Jelena Aleksić, Jelena Milanović, Edin Salčinović, Mirela Dautbegović, Edina Kamenica, Zinaida Đelilović, Edin Barimac, Minela Pamuk, Adem Džaferović, Elmina Muhić, Adnan Demić, Mirza Dajić, Haj­ru­din So­mun, Mas­ha Dur­ka­lić, Ta­rik Ha­ve­rić, Dže­vad Sabljaković
Lektori
Oslo­bođenje
DTP
Oslo­bođenje
Adresa
Branilaca Sarajeva 25, Sarajevo
033/276-984; 033/911-603
dani@oslobodjenje.ba
Mar­ke­ting
033/276-900; 033/276-988; 033/472-899; 033/276-968; 033/276-974; 033/472-901
marketing@oslobodjenjeservisi.ba
PRODAJA
033/276-967; 033/276-943; 033/465-727; 033/911-626
prodaja@oslobodjenjeservisi.ba
Štam­pa
Uni­onin­ves­tplas­ti­ka d.d.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.